transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tema Plats för djuren

Författare och institution:
Agneta Simeonsdotter Svensson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Förskolan , 2013 ( Nr 3 ) s. 27
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
Respekt, Empati, Djur, Etik
Postens nummer:
175808
Posten skapad:
2013-04-18 19:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007