transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ökad kompetens om skriftspråksutveckling genom samarbete mellan skola och forskare

Författare och institution:
Ulrika Wolff (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Dyslexi- aktuellt om läs- och skrivsvårigheter,
ISSN:
1401-2480
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
175722
Posten skapad:
2013-04-15 13:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007