transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Initial Analyses from the SHRP 2 Naturalistic Driving Study - Addressing Driver Performance and Behavior in Traffic Safety

Författare och institution:
Trent Victor (SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum, Chalmers); Jonas Bärgman (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet, Chalmers); Marco Dozza (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet, Chalmers); Holger Rootzén (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU)
Antal sidor:
10
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Safer Glances, Driver Inattention, and Crash Risk: An Investigation Using the SHRP 2 Naturalistic Driving Study
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Chalmers styrkeområden:
Transport
Postens nummer:
175700
Posten skapad:
2013-04-15 08:47
Posten ändrad:
2015-12-17 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007