transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Professional analysts and the construction of IT Governance

Författare och institution:
Johan Magnusson (Centrum för affärssystem (CFA) & Företagsekonomiska institutionen & Företagsekonomiska institutionen, Redovisning)
Publicerad i:
Business Strategy and Applications in Enterprise IT Governance, s. 350
ISBN:
9781466617797
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
IGI Global
Förlagsort:
Hershey, Pennsylvania, USA
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
175698
Posten skapad:
2013-04-14 19:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007