transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2050

Författare och institution:
David Bryngelsson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori, Chalmers & Mistra Urban Futures, Chalmers/GU); Fredrik Hedenus (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori, Chalmers & Mistra Urban Futures, Chalmers/GU); Jörgen Larsson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori, Chalmers & Mistra Urban Futures, Chalmers/GU)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Rapportserie för Avdelningen för fysisk resursteori; nr 2013:3
Antal sidor:
8
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
Denna rapport är framtagen inom ramen för Mistra Urban Futures-projektet WISE - Well-being In Sustainable cities, och mer specifikt inom delprojektet Klimatomställning Göteborg: potentialer och livskvalitetseffekter. Göteborgarnas klimatpåverkan idag och potentialer för framtiden beräknas avseende boende, transporter, mat, etc. Detta kan ge en samlad bild av möjligheterna att nå klimatmålen. En livskvalitetskoppling är att denna överblick kan ge underlag för en samhällsdiskussion om vilka vägar för att uppnå klimatmålen som människor föredrar. Syftet med denna underlagsrapport är att beräkna potentialer för utsläppsminskningar till 2050 från svenskarnas matkonsumtion. Beräkningar har gjorts för år 2006, samt för nio alternativa scenarier för 2050.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Klimatforskning
Nyckelord:
klimatmål, klimatomställning, klimatpåverkan, Mistra Urban Future, Sustainable cities, utsläppsminskningar, LCA, energisystem
Chalmers drivkrafter:
Hållbar utveckling
Postens nummer:
175662
Posten skapad:
2013-04-12 09:58
Posten ändrad:
2016-04-28 09:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007