transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

När syret återvänder – återkolonisering följer mönster

Författare och institution:
Stefan Agrenius (Institutionen för marin ekologi); Jonas Gunnarsson (-); Caroline Raymond (-); Hans Cederwall (-)
Publicerad i:
Havet, 2010 ( 1 ) s. 46-49
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Ytterligare information:
För artiklarna i Havet så sker en viss vetenskapligt granskning av miljöanalytiker och vetenskaplig expertis i Havsmiljöinstitutets regi
Postens nummer:
175572
Posten skapad:
2013-04-10 09:20
Posten ändrad:
2013-04-10 09:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007