transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sustainable occupational responses to climate change through lifestyle choices

Författare och institution:
C. Hocking (-); Ulla Kroksmark (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för arbetsterapi, audiologi och fysioterapi)
Publicerad i:
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 20 ( 2 ) s. 111-117
ISSN:
1103-8128
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Occupational therapists and occupational scientists are increasingly aware of the relationship
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
sustainability, Global Survey on Sustainable Lifestyles, global climate change, community
Postens nummer:
175487
Posten skapad:
2013-04-08 15:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007