transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ideology and Entry Policy: Why Non-Socialist Parties in Sweden Support Open Door Migration Policies

Författare och institution:
Andrea Spehar (Centrum för Europaforskning (CERGU) & Statsvetenskapliga institutionen); Gregg Bucken-Knapp (-); Jonas Hinnfors (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
2011 Annual Meeting of the Swedish Political Science Association, University of Umeå, Sweden, October 27-28, 2011,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Nyckelord:
sweden migration policy political parties ideology
Postens nummer:
175470
Posten skapad:
2013-04-08 13:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007