transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A NEW ETHICAL LANDSCAPE OF PRENATALTESTING: Individualising Choice for Reproductive Autonomy – A Radical Proposal

Författare och institution:
Christian Munthe (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC))
Publicerad i:
Individualized Choice: A New Approach to Reproductive Autonomy in Prenatal Screening, Brocher Foundation, geneva, April 4-5, 2013,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Medicinsk genetik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar ->
Obstetrik och gynekologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar ->
Reproduktiv hälsa
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar ->
Reproduktiv och perinatal omvårdnad
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Medicinsk etik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap ->
Övrig annan medicin och hälsovetenskap ->
Prenatal- och perinatalforskning
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Etik
Nyckelord:
autonomy, bioethics, clinical genetics, ethics, prenatal diagnosis, prenatal testing, prenatal screening
Ytterligare information:
Invited keynote presentation.
Postens nummer:
175355
Posten skapad:
2013-04-04 22:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007