transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

WITHDRAWN: Lumbar supports for prevention and treatment of low-back pain.

Författare och institution:
M W van Tulder (-); P Jellema (-); M N M van Poppel (-); Alf Nachemson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); L M Bouter (-)
Publicerad i:
Cochrane database of systematic reviews (Online), ( 2 ) s. CD001823
ISSN:
1469-493X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Lumbar supports are used in the treatment of low back pain patients to make the impairment and disability vanish or decrease. Lumbar supports are also used to prevent the onset of low back pain (primary prevention) or to prevent recurrences of a low back pain episode (secondary prevention).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Ortopedi
Nyckelord:
Braces, Humans, Low Back Pain, prevention & control, therapy, Randomized Controlled Trials as Topic
Postens nummer:
175287
Posten skapad:
2013-04-03 15:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007