transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Characterizing quantifier extensions of dependence logic

Författare och institution:
Fredrik Engström (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Juha Kontinen (-)
Publicerad i:
Journal of Symbolic Logic, 78 ( 1 ) s. 307-316
ISSN:
0022-4812
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Algebra och logik ->
Matematisk logik
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Logik
Postens nummer:
175255
Posten skapad:
2013-04-03 08:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007