transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Researchable Project - RUN (Remote University Network)

Författare och institution:
Jacob Lindh (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Martin Rydmark (Institutionen för biomedicin)
Publicerad i:
Changing Practices of Higher Education Learning, by the Sahlgrenska Academy and the Unit of Pedagogical development and Interactive Learning (PIL), University of Gothenburg, Sept, 2011,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Idrottsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Medieteknik ->
Informatics, Computer- and Information Science
Nyckelord:
Blended learning, ICT, interdisciplinary, distance education, kinesiology, biomechanics
Postens nummer:
175233
Posten skapad:
2013-04-02 18:47
Posten ändrad:
2013-04-02 18:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007