transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fiscal Capacity and the Quality of Government in Sub-Saharan Africa

Författare och institution:
Thushyanthan Baskaran (-); Arne Bigsten (Institutionen för nationalekonomi med statistik & Centrum för globalisering och utveckling (GCGD))
Publicerad i:
World Development, 45 s. 92-107
ISSN:
0305-750X
E-ISSN:
1873-5991
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Historical evidence from the industrialized world suggests that the expansion of the modern state’s capacity to tax eventually led to more democratic and less corrupt governments. Using a dataset that covers 31 sub-Saharan African countries over the 1990–2005 period, we study whether the positive effect of fiscal capacity on the quality of government prevails in contemporaneous sub-Saharan Africa as well. The results provide consistent evidence that within sub-Saharan Africa, fiscal capacity decreases corruption and increases democracy.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Nyckelord:
fiscal capacity; taxation; quality of government; sub-Saharan Africa
Postens nummer:
175219
Posten skapad:
2013-04-02 16:44
Posten ändrad:
2013-05-24 10:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007