transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Accounting and Business Economics traditions in Sweden: A Pragmatic View

Författare och institution:
Sten Jönsson (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
In Bondi, Yuri & Zambon, Stefano (eds). Accounting and Business Economics – Insights from National Traditions, s. 186-202
ISBN:
978-0-415-88702-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
New York
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
175167
Posten skapad:
2013-03-28 16:45
Posten ändrad:
2014-03-04 14:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007