transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Structurelessness: An evil or an asset? A case study

Författare och institution:
Christoph Haug (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap & Centrum för globalisering och utveckling (GCGD)); Dieter Rucht (-)
Publicerad i:
Meeting democracy: Power and deliberation in Global Justice Movements. / Edited by Donatella della Porta and Dieter Rucht, s. 179–213
ISBN:
978-1-107-02830-2
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Cambridge University Press
Förlagsort:
Cambridge
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialpsykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Nyckelord:
group communication; face-to-face interaction; social movements; democracy; meetings
Postens nummer:
175096
Posten skapad:
2013-03-27 18:27
Posten ändrad:
2013-04-05 15:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007