transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The unexpected force of acute stroke leading to patients' sudden death as described by nurses

Författare och institution:
Åsa Rejnö (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Ella Danielson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); I. von Post (-)
Publicerad i:
Scandinavian Journal of Caring Sciences, 27 ( 1 ) s. 123-130
ISSN:
0283-9318
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Scand J Caring Sci; 2013; 27; 123130 The unexpected force of acute stroke leading to patients' sudden
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
acute care, death or dying, ethics, hermeneutics, stroke, intensive-care units, after-discharge, palliative care, moral distress, rehabilitation, experience, collaboration, perspectives, relatives, families, 2002Qualitative Research & Evaluation methodsnullEriksson, KEriksson, K20021561NURSING
Postens nummer:
174929
Posten skapad:
2013-03-22 15:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007