transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Time course of peritoneal tissue plasminogen activator after experimental colonic surgery: effect of hyaluronan-based antiadhesive agents and bacterial peritonitis.

Författare och institution:
M M P J Reijnen (-); Lena Holmdahl (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); T Kooistra (-); Peter Falk (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); T Hendriks (-); H van Goor (-)
Publicerad i:
The British journal of surgery, 89 ( 1 ) s. 103-9
ISSN:
0007-1323
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This study assessed the peritoneal fibrinolytic response during the first week after colonic surgery in rats with and without bacterial peritonitis, and possible modulation of the response by two hyaluronan-based antiadhesive agents.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Nyckelord:
Animals, Bacterial Infections, complications, metabolism, Colon, surgery, Hyaluronic Acid, therapeutic use, Male, Peritoneum, metabolism, Peritonitis, metabolism, microbiology, Rats, Rats, Wistar, Tissue Adhesions, metabolism, prevention & control, Tissue Plasminogen Activator, metabolism
Postens nummer:
174907
Posten skapad:
2013-03-21 14:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007