transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The relationship between cadmium in kidney and cadmium in urine and blood in an environmentally exposed population.

Författare och institution:
Magnus Åkerström (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Lars Barregård (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Thomas Lundh (-); Gerd Sallsten (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
Toxicology and applied pharmacology, 268 ( 3 ) s. 286-293
ISSN:
1096-0333
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
INTRODUCTION: Cadmium (Cd) is toxic to the kidney and a major part of the body burden occurs here. Cd in urine (U-Cd) and blood (B-Cd) are widely-used biomarkers for assessing Cd exposure or body burden. However, empirical general population data on the relationship between Cd in kidney (K-Cd), urine, and blood are scarce. Our objectives were to determine the relationship between cadmium in kidney, urine, and blood, and calculate the elimination half-time of Cd from the kidney. METHODS: Kidney cortex biopsies, urine, and blood samples were collected from 109 living kidney donors. Cd concentrations were determined and the relationships between K-Cd, U-Cd, and B-Cd were investigated in regression models. The half-time of K-Cd was estimated from the elimination constant. RESULTS: There was a strong association between K-Cd and U-Cd adjusted for creatinine (rp=0.70, p<0.001), while the association with B-Cd was weaker (rp=0.44, p<0.001). The relationship between K-Cd and U-Cd was nonlinear, with slower elimination of Cd at high K-Cd. Estimates of the K-Cd half-time varied between 18 and 44years. A K-Cd of 25μg/g corresponds to U-Cd of 0.42μg/g creatinine in overnight urine (U-Cd/K-Cd ratio: about 1:60). Multivariate models showed Cd in blood and urinary albumin as determinants for U-Cd excretion. DISCUSSION: In healthy individuals with low-level Cd exposure, there was a strong correlation between Cd in kidney and urine, especially after adjustment for creatinine. Urinary Cd was also affected by Cd in blood and urinary albumin. Previous estimates of the U-Cd/K-Cd ratio may underestimate K-Cd at low U-Cd.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmakologi och toxikologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Miljömedicin och yrkesmedicin ->
Miljömedicin
Postens nummer:
174850
Posten skapad:
2013-03-20 08:31
Posten ändrad:
2013-12-20 14:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007