transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Les cadres pédagogiqus de la petite enfance en Europe: une comparaision entre Malte, la Norvège, l'Ecosse et la Suède

Författare och institution:
Maelis Karlsson Lohmander (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle); Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publicerad i:
Politiques d'Éducation et de formation. Les politiques éducatives de la petite enfance, 2002/2003 ( 6 ) s. 39-55
ISSN:
1377-3488
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
franska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
Éducation préscholaire, curriculum, comparision
Postens nummer:
174793
Posten skapad:
2013-03-18 20:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007