transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

En metod för beräkning av betalningsvilja och konsumentöverskott i cost-benefitkalkyler

Författare och institution:
Arne Jensen (Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
Working paper presenterat vid "Management Science i Sverige 3, 30 sept 1976 och publicerat vid företagsekonomiska institutionen.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
1976
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Postens nummer:
174719
Posten skapad:
2013-03-15 20:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007