transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Strategisk styrning av internationell linjesjöfart. TFB-rapport 1991:1

Författare och institution:
Arne Jensen (Företagsekonomiska institutionen)
Antal sidor:
166
Publikationstyp:
Bok, refereegranskad
Förlag:
Transportforskningsberedningen (TFB), Stockholm
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
1991
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Postens nummer:
174712
Posten skapad:
2013-03-15 20:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007