transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Matematiska beslutsmodeller för materialstyrning

Författare och institution:
Arne Jensen (Företagsekonomiska institutionen)
Antal sidor:
150
Publikationstyp:
Bok, refereegranskad
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1971
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Postens nummer:
174705
Posten skapad:
2013-03-15 18:51
Posten ändrad:
2013-03-15 19:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007