transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Patientmedverkan i behandling av högt blodtryck med hjälp av mobiltelefon

Författare och institution:
Inger Hallberg (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) & Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Ulrika Bengtsson (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) & Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Karin I Kjellgren (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) & Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Medicinska riksstämman ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Dålig följsamhet gör att patienter inte får avsedd effekt av läkemedel och/eller livsstilsförändringar vid behandling av högt blodtryck. Det innebär stora ekonomiska förluster för samhället samt påverkar den enskilde patientens hälsa och livskvalitet. Studiens syfte var att analysera erfarenheter och effekter av uppföljning av högt blodtryck med hjälp av mobiltelefon samt undersöka om detta leder till ökad följsamhet och delaktighet i behandlingen. I studien ingick 50 patienter (>30 år) med läkemedel för högt blodtryck. Deltagarna utrustades med en blodtrycksmätare och rapporterade dagligen under 2 månader in blodtryck, välmående, fysisk aktivitet och olika symtom via ett program i sin egen mobiltelefon. De värden som rapporterades i mobiltelefonen var framtagna tillsammans med patienter med högt blodtryck, läkare, sjuksköterskor och farmaceuter. Efter inloggning via internet kunde både patient, behandlande läkare och sjuksköterska se inrapporterade värden i en graf. Uppföljning av erfarenheter av rapportering med mobiltelefon gjordes med intervjuer och inspelade samtal med ljud/video från återbesök för högt blodtryck hos läkare/sjuksköterska. Preliminära analyser visar att både personal och patienter upplevde det värdefullt att kunna se relationen mellan livsstil, symtom, läkemedelsintag och blodtryck, t ex att blodtrycket blev lägre de dagar då de var fysiskt aktiva. Patienterna upplevde att de blev mer delaktiga i det uppföljande återbesöket vilket också bekräftades av personalen. Ett tydligt resultat hittills är att patienterna uppskattar att kunna se hur livsstil påverkar blodtrycket. Detta motiverar en förändrad livsstil och därigenom en bättre följsamhet och ökad delaktighet i behandlingen. Modern informationsteknik kan vara ett stöd till bättre hälsa.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
Ytterligare information:
http://abstrakt.sls.se/
Postens nummer:
174658
Posten skapad:
2013-03-13 16:42
Posten ändrad:
2013-05-02 17:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007