transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Consolations of Tradition in Alistair MacLeod's No Great Mischief

Författare och institution:
Margrét Gunnarsdóttir Champion (Engelska institutionen)
Publicerad i:
Literary Envionments: Canada and the Other World, Canadian Studies, 5 s. 227-233
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Postens nummer:
174633
Posten skapad:
2013-03-12 16:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007