transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Asking the right question - the craft of formulating a purpose and an aim for a research paper

Författare och institution:
Krister Bredmar (Företagsekonomiska institutionen, Redovisning)
Publicerad i:
International Journal of Business and Social Science, 4 ( 2 ) s. 21-28
ISSN:
2219-1933
E-ISSN:
2219-6021
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
174587
Posten skapad:
2013-03-11 18:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007