transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Assessing the Quality of Expertise Differences in the Comprehension of Medical Visualizations

Författare och institution:
Andreas Gegennfurtner (-); Anna Siwiorek (-); Erno Lehtinen (-); Roger Säljö (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
Vocations and Learning, 6 ( 1 ) s. 37-54
ISSN:
1874-785X
E-ISSN:
1874-7868
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
Nyckelord:
Learning, visualizations, medical learning, expertise
Postens nummer:
174556
Posten skapad:
2013-03-11 09:44
Posten ändrad:
2013-09-19 15:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007