transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Johanssonian Investigations Essays in Honour of Ingvar Johansson on His Seventieth Birthday

Redaktör(er):
Christer Svennerlind (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Jan Almäng (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Rögnvaldur Ingthorsson (-)
ISBN:
978-3-86838-190-0
Antal sidor:
756
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Ontos Verlag
Förlagsort:
Frankfurt
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
Postens nummer:
174549
Posten skapad:
2013-03-10 18:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007