transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kroppsspråk

Författare och institution:
Jens Allwood (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) & Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Nationalencyklopedin,
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Nyckelord:
kroppsspråk, icke-verbal kommunikation
Postens nummer:
174535
Posten skapad:
2013-03-08 14:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007