transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Unimodal and multimodal feedback in Chinese and Swedish monocultural and intercultural interactions (a case study)

Författare och institution:
Jia Lu (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Jens Allwood (Kollegium SSKKII (2010-) & Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
NEALT Proceedings Series, 15 s. 40-47
ISSN:
1736-6305
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
Chinese, intercultural communication, Swedes, monocultural interaction, intercultural interaction
Postens nummer:
174534
Posten skapad:
2013-03-08 14:35
Posten ändrad:
2015-03-26 16:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007