transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Influence of HyCoSy on spontaneous pregnancy: a randomized controlled trial.

Författare och institution:
L Lindborg (-); Jane Thorburn (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Christina Bergh (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Annika Strandell (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
Human reproduction (Oxford, England), 24 ( 5 ) s. 1075-9
ISSN:
1460-2350
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The aim of the study was to test whether the use of sonography contrast could enhance the chance of spontaneous clinical pregnancy in women undergoing subfertility investigation.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi
Nyckelord:
Adult, Contrast Media, diagnostic use, Fallopian Tube Diseases, epidemiology, ultrasonography, Fallopian Tubes, ultrasonography, Female, Humans, Hysterosalpingography, Infertility, Female, ultrasonography, Pregnancy, Pregnancy Outcome, Pregnancy Rate, Ultrasonography, methods
Postens nummer:
174474
Posten skapad:
2013-03-06 12:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007