transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The presence of cytokines and growth factors in hydrosalpingeal fluid.

Författare och institution:
Annika Strandell (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Jane Thorburn (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Ann Wallin (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
Journal of assisted reproduction and genetics, 21 ( 7 ) s. 241-7
ISSN:
1058-0468
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To examine the presence of cytokines and growth factors in hydrosalpingeal fluid.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Nyckelord:
Cytokines, analysis, blood, Epidermal Growth Factor, analysis, Fallopian Tubes, secretion, Female, Follicular Fluid, chemistry, Growth Substances, analysis, blood, Humans, Interleukins, analysis
Postens nummer:
174473
Posten skapad:
2013-03-06 12:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007