transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dödsdriften från andra sidan: Om zombier och film som begreppsbelysning

Författare och institution:
Ola Sigurdson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
I gränslandet: Nya perspektiv på film och modernism. Daniel Brodén och Kristoffer Noheden (red.), s. 107–128
ISBN:
978-91-7844-862-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Gidlunds förlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Kapitlet diskuterar hur zombiefilmen, främst i George A. Romeros tappning, kan studeras för förståelsen av dödsdriftens princip och vice versa. Förutom att artikeln fokuserar Romeros film Night of the Living Dead uppmärksammar den också de psykoanalytiska teoretikerna Teresa de Lauretis och Slavoj Žižek.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Systematisk teologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Tros- och livsåskådningsvetenskap
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Religionsfilosofi
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora ->
Estetik
Nyckelord:
zombiefilmer; dödsdriften; Lauretis, Teresa de; Žižek, Slavoj; film och modernism
Postens nummer:
174454
Posten skapad:
2013-03-06 09:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007