transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On Crestal/Marginal Bone Loss Around Dental Implants.

Författare och institution:
Tomas Albrektsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Daniel Buser (-); Lars Sennerby (-)
Publicerad i:
The International journal of periodontics & restorative dentistry, 33 ( 1 ) s. 9-11
ISSN:
0198-7569
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
No abstract available.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Biomaterial
Postens nummer:
174295
Posten skapad:
2013-03-01 13:58
Posten ändrad:
2014-03-13 15:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007