transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vertical bone augmentation vs.6.3 mm-long implants. A 3 year post-loading RCT.

Författare och institution:
P Felice (-); L Piana (-); L Checchi (-); R Pistilli (-); Marco Esposito (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap)
Publicerad i:
Clinical Oral Implants Research, 18th Annual Meeting, okt , Copenhagen, Denmark, 23 ( suppl s7 ) s. 24
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Biomaterial
Ytterligare information:
Special Issue: EAO 21st Annual Scientific Meeting Abstracts abstract 71 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/clr.12016/abstract
Postens nummer:
174187
Posten skapad:
2013-02-27 13:50
Posten ändrad:
2013-03-14 11:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007