transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Two cases of hemolytic uremic syndrome caused by Streptococcus pneumoniae serotype 3, one being a vaccine failure.

Författare och institution:
Daniel Novak (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Anna Lundgren (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Susanne Westphal (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Sindri Valdimarsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Martin L Olsson (-); Birger Trollfors (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Scandinavian journal of infectious diseases, 45 ( 5 ) s. 411-414
ISSN:
1651-1980
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We report two cases of Streptococcus pneumoniae-associated hemolytic uremic syndrome (SP-HUS) caused by serotype 3. One case occurred in an unvaccinated boy and 1 in a girl vaccinated with the 13-valent pneumococcal conjugate vaccine. SP-HUS must be considered in children, and conjugate vaccines may be less effective against serotype 3 than other serotypes.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Nyckelord:
Streptococcus pneumoniae, HUS, SP-HUS, vaccination, serotype 3
Postens nummer:
174094
Posten skapad:
2013-02-25 15:36
Posten ändrad:
2013-10-04 16:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007