transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"A Survey of Syntagms in the Hebrew Bible Classified as Hendiadys"

Författare och institution:
Rosmari Lillas (Institutionen för orientaliska och afrikanska språk)
Publicerad i:
Current Issues in the Analysis of Semitic Grammar and Lexicon II, Oslo-Göteborg Coperation 4th-5th November 2005, s. 79-100
ISBN:
3-447-05441-7
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga språk ->
Semitiska språk
Nyckelord:
Grammatik, syntax, retoriska figurer
Postens nummer:
174035
Posten skapad:
2013-02-25 09:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007