transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Prospective analysis of the association of a common variant of FTO (rs9939609) with adiposity in children: results of the IDEFICS study.

Författare och institution:
Fabio Lauria (-); Alfonso Siani (-); Karin Bammann (-); Ronja Foraita (-); Inge Huybrechts (-); Licia Iacoviello (-); Anna C Koni (-); Yannis Kourides (-); Staffan Mårild (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Denes Molnar (-); Luis A Moreno (-); Iris Pigeot (-); Yannis P Pitsiladis (-); Toomas Veidebaum (-); Paola Russo (-)
Publicerad i:
PloS one, 7 ( 11 ) s. e48876
ISSN:
1932-6203
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We investigated cross-sectionally and longitudinally the relationship between FTO rs9939609 and obesity-related characteristics in the European children of the IDEFICS project and the interaction of this variant with a lifestyle intervention.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
174004
Posten skapad:
2013-02-22 14:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007