transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Teacher-Development During the Learning Study Process

Författare och institution:
Clas Olander (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession); Mona Holmqvist Olander (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Proceedings of "2 Cyprus International Conference of Educational Reserach", 13-15 Febraury 2013, Lefkosa, North Cyprus,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
Nyckelord:
Pedagogical content knowledge; learning study; science eduation
Ytterligare information:
http://www.cyicer.org/
Postens nummer:
173957
Posten skapad:
2013-02-21 13:16
Posten ändrad:
2013-02-28 09:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007