transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Are Natural Disasters Good for Economic Growth?

Författare och institution:
Pelle Ahlerup (Institutionen för nationalekonomi med statistik & Centrum för globalisering och utveckling (GCGD))
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Working Papers in Economics (online), ISSN 1403-2465; nr 553
ISSN:
1403-2465
Antal sidor:
28
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Natural disasters plague the populations of many countries, and the international commu- nity often seeks to alleviate the human suffering by means of humanitarian aid. Do natural disasters also have negative effects on aggregate economic growth? This paper shows that natural disasters on average have a positive association with subsequent economic performance. This overall positive association is driven by the experience of democratic developing countries that receive humanitarian aid.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Nyckelord:
natural disasters, economic growth, humanitarian aid
Ytterligare information:
JEL Classification: O11; Q54; H84
Postens nummer:
173925
Posten skapad:
2013-02-20 17:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007