transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Det här ska man ha grammatiken till!

Författare och institution:
Hans Landqvist (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Svenskläraren. Tidskrift för svenskundervisning, 2013 ( 1 ) s. 11-13
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Nyckelord:
svensklärarutbildning grammatikundervisning textanalys språkutveckling svenskämnets didaktik
Ytterligare information:
Information om Svenskläraren 2013:1: http://www.svensklararforeningen.se/viewNavMenu.do?menuID=9
Postens nummer:
173868
Posten skapad:
2013-02-19 19:52
Posten ändrad:
2013-03-03 07:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007