transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

In-vitro performance of the Enlite Sensor in various glucose concentrations during hypobaric and hyperbaric conditions.

Författare och institution:
Peter Adolfsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Hans Ornhagen (-); Bengt M Eriksson (-); Raghavendhar Gautham (-); Johan Jendle (-)
Publicerad i:
Journal of diabetes science and technology, 6 ( 6 ) s. 1375-82
ISSN:
1932-2968
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
There is a need for reliable methods of glucose measurement in different environmental conditions. The objective of this in vitro study was to evaluate the performance of the Enlite® Sensor when connected to either the iPro™ Continuous Glucose Monitor recording device or the Guardian® REAL-Time transmitting device, in hypobaric and hyperbaric conditions.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes ->
Diabetologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
173828
Posten skapad:
2013-02-19 13:42
Posten ändrad:
2013-03-12 14:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007