transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Beads of belonging and tokens of trust – Neolithic amber beads from megaliths in Sweden

Författare och institution:
Tony Axelsson (Institutionen för arkeologi och antikens kultur); Anders Strinnholm (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
Publicerad i:
Amber in archaeology. Proceedings of the fourth international conference on amber in archaeology, Talsi, 2001, s. 116-125
ISBN:
9984-601-77-3
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi, utomeuropeisk
Postens nummer:
173811
Posten skapad:
2013-02-19 09:53
Posten ändrad:
2013-02-19 09:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007