transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Proportional Reasoning in a Grade 6 Algebra Class

Författare och institution:
Anna L.V. Lundberg (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Posterpresentation på Mötesplatsen CUL 2012, Stenugnsbaden, 24 October, 2012,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Annan matematik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Postens nummer:
173778
Posten skapad:
2013-02-18 17:53
Posten ändrad:
2013-04-03 14:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007