transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The UK, Irland and Sweden collaborative study of pulmonary vein stenosis:spectrum of morphology and outcome.

Författare och institution:
An Seale (-); H Uemura (-); SY Ho (-); BR Keeton (-); Jan Sunnegårdh (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Am Heart Association., ( Nov. )
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
173757
Posten skapad:
2013-02-18 14:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007