transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Long-term survival after paediatric cardiac surgery in patients with congenital heart defects.

Författare och institution:
Jan Sunnegårdh (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Håkan Berggren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); M Synnergren (-)
Publicerad i:
Nordic Pediatric Cardiology Meeting, Gothenburg, Sweden, ( Sept )
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Ytterligare information:
PROGRAM:http://www.sahlgrenska.se/upload/SU/omrade_1/hj%C3%A4rtkonferens/schema.pdf
Postens nummer:
173746
Posten skapad:
2013-02-18 13:39
Posten ändrad:
2013-03-14 10:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007