transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Medfödda hjärtfel.

Författare och institution:
Jan Sunnegårdh (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård.,
ISBN:
9172018747
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Socialstyrelsen
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
173732
Posten skapad:
2013-02-18 11:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007