transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Experimental model for in vivo determination of dietary fibre and its effect on the absorption of nutrients in the small intestine

Författare och institution:
Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap, Chalmers); Henrik A. Andersson (Medicinska institutionen); Bo Hallgren (Medicinska institutionen); Kristina Hasselblad (Medicinska institutionen); Björn Isaksson (Medicinska institutionen); Leif Hultén (Medicinska institutionen)
Publicerad i:
British Journal of Nutrition, 45 s. 283-294
ISSN:
0007-1145
E-ISSN:
1475-2662
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1981
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Näringslära
Chalmers styrkeområden:
Livsvetenskaper
Postens nummer:
173721
Posten skapad:
2013-02-16 20:26
Posten ändrad:
2014-11-10 13:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007