transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

(O)mätbarhet? Om nationella prov i religionskunskap

Författare och institution:
Olof Franck (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Religion och livsfrågor, 2013 ( 1 ) s. 20 - 23
ISSN:
0347-2159
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap
Postens nummer:
173702
Posten skapad:
2013-02-15 17:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007