transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Medfödda hjärtfel hos vuxna-Samlingsvolym.

Författare och institution:
Mikael Dellborg (Hjärt-kärlinstitutionen); Jan Sunnegårdh (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
ISBN:
9186058983
Antal sidor:
319
Publikationstyp:
Lärobok
Förlag:
Astra Zeneca AB
Förlagsort:
Södertälje
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
173684
Posten skapad:
2013-02-15 14:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007