transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Spatial and Temporal Details in Intentions: A Cue to Detecting Deception

Författare och institution:
L. Warmelink (-); A. Vrij (-); S. Mann (-); Pär-Anders Granhag (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Applied Cognitive Psychology, 27 ( 1 ) s. 101-106
ISSN:
0888-4080
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Research into lying about intentions is relatively new. Studies have suggested that lying about
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
interviewing cooperative witnesses, phenomenal characteristics, future, memory, activation, events, NERALnullVrij, A.2008D!
Postens nummer:
173680
Posten skapad:
2013-02-15 14:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007